เว็บโฮสติ้ง
เว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บโฮสติ้ง | จดทะเบียนโดเมนเนม | เว็บไซต์สำเร็จรูป | Template Website | บริการ ปรับปรุงเว็บไซต์
001Gb | เว็บโฮสติ้ง | เว็บไซต์สำเร็จรูป | วิธีการสั่งซื้อ และ ชำระเงิน | แจ้งโอนเงิน | เกี่ยวกับบริษัท | ติดต่อบริษัท | ข่าว
Template Catalog
Web design templates
Flash intro templates
Flash templates
Logo templates
Corporate Identity
PHP-Nuke Themes
Full site templates
Last added templates
OSCommerce Templates

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ Template Customize

อัตราค่าบริการ | วิธีสมัครใช้บริการ และ วิธีชำระเงิน | เงื่อนไข และ ข้อตกลง | ถาม-ตอบข้อสงสัย (FAQ)

บริการ Template Customize เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ โดยถือว่าลูกค้าที่ใช้บริการ มีความเข้าใจ ยินยอม ที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไข และ ข้อตกลง ของบริการอย่างนี้เป็นอย่างดี ซึ่งมีเงื่อนไข และ ข้อตกลงดังนี้

) ทางเว็บไซต์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการให้บริการ Template Customize ตามรายละเอียด และ ขอบเขตของงาน ที่ได้นำเสนอ ในกรณีที่ ลูกค้ามีความต้องการ ในการปรับปรุง Template นอกเหนือไปจากนี้ จะต้องมีการตกลงราคาค่าจัดทำใหม่

) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ตามที่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ จะเริ่มนับจากวันที่ ได้รับข้อมูลที่ต้องใช้ในการ Customize Template จากลูกค้าครบแล้ว

) เมื่อการดำเนินงาน Customize Template แล้วเสร็จ และ ทำการ Upload เว็บไซต์ของลูกค้าขึ้นสู่ Internet เราจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อ เข้ามาตรวจรับงาน หากลูกค้าไม่พอใจ ลูกค้ามีสิทธิ์ ขอปรับแก้ไขได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น รายการแก้ไขทั้งหมด จะต้องอยู่ภายในขอบเขตงานตามที่ตกลงกัน และ เป็นไปตามรูปแบบ Sample ที่เราได้นำเสนอไว้

) ทางเว็บไซต์ มีสิทธิ์ที่จะ ยกเลิกการให้บริการ ในกรณีที่ ลูกค้าไม่สามารถ ส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการ Customize Template ได้ ภายใน 3 เดือน โดยไม่มีการคืนเงินค่า Template , ค่าจดโดเมนเนม และ ค่าเช่าพื้นที่ เว็บโฮสติ้ง ที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว โดยทาง ทางเว็บไซต์จะส่งมอบ Password ในการเข้าใช้งาน เว็บโฮสติ้ง และ Password ในการจัดการกับ โดเมนเนม ให้กับลูกค้าเท่านั้นLICENSE

Our website grants you non-exclusive limited license to use the web templates and other products sold through our web site by independent content providers (the "products") in accordance with these Terms and Conditions (the "license") issued by our howtobuy.

a) LIMITED USAGE GRANTED You may use each individual product on a single website only, belonging to either you or your client. You have to purchase the same template once more in order to make another project with the same design.

b) MODIFICATIONS You are authorized to make any necessary modification(s) to our products to fit your purposes.

c) UNAUTHORIZED USE You may not place any of our products, modified or unmodified, on a diskette, CD, website or any other medium and offer them for redistribution or resale of any kind without prior written consent from our howtobuy.

d) ASSIGNABILITY You may not sub-license, assign, or transfer this license to anyone else without prior written consent from our website

e) OWNERSHIP You may not claim intellectual or exclusive ownership to any of our products, modified or unmodified. All products are property of independent content providers. Our products are provided "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied. In no event shall our juridical person be liable for any damages including, but not limited to, direct, indirect, special, incidental or consequential damages or other losses arising out of the use of or inability to use our products.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 0-2803-6882

eXTReMe Tracker
LCD HDTV Audio Video MP3 Armband Electronic Supplies Digital SLR Printer Ethernet Cable Power Supply Handheld GPS Baby Furniture Baby Safety Baby Pants Home Projector Battery Radar Laser Detector Twoway Radio Digital Camera Batteries Monitor Projector Webcams CPU Baby Diapering Bedding Blanket Baby Gift Set Car Speakers MP3 Docking Speaker Cable Headphone Digital Frame Computers USB Drive Buy Laptop PC Baby Feeding Baby Carrier Baby Sleepwear Car Audio Video MP3 Accessories HIFI Home Audio Home Theater Professional Video Barcode Scanners Harddrive Computer Accessories Baby Bathing Baby Gear Baby Toys